W, w

 
Słownik polsko-angielski PWN
W, w n. W, w
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich