Ameryka

 
Słownik polsko-angielski PWN
Ameryka ż. America
Ameryka Północna/Południowa North/South America
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich