performance appraisal

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
performance appraisal
rzeczownik
ocena wykonania 
Ekonomia, Prawo
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich