English

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
English
przymiotnik
angielski 
Językoznawstwo
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich