z

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
z
aus, von; mit
z domu aus dem Hause
z Warszawy aus 〈von〉 Warschau
z drzewa aus Holz
z wełny aus Wolle, wollen
z nami mit uns
z radością mit Freuden
z radości vor Freude
ze strachu vor Angst
(około) etwa; an
z tydzień etwa eine Woche
z 15 osób an (die) fünfzehn Personen
z reguły in der Regel
z widzenia dem Ansehen nach
z tego daraus, davon
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich


E-BOOK na DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Poprawnej polszczyzny warto uczyć się przez całe życie!
Poznaj odpowiedzi językoznawców na najczęściej zadawane pytania.

18 najczęściej zadawanych pytań w internetowej poradni językowej PWN

Wyślij
Dzień Języka Ojczystego – pobierz darmowy e-book!