dane

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
dane pl
Daten pl
dane personalne Personalien pl
(szczegóły) bliższe dane nähere Angaben
dane informacyjne Informationsmaterial n
elektron Daten pl
przetwarzanie danych Datenverarbeitung f
przetwarzanie danych cyfrowych digitale Datenverarbeitung f
system przetwarzania danych 〈system informatyczny〉 (zbieranie, porządkowanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych) Datenverarbeitung f (Sammeln, Sichten, Speichern und Auswerten von Informationen)
urządzenie do przetwarzania danych 〈komputer〉 Datenverarbeitungsanlage f
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich


E-BOOK na DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Poprawnej polszczyzny warto uczyć się przez całe życie!
Poznaj odpowiedzi językoznawców na najczęściej zadawane pytania.

18 najczęściej zadawanych pytań w internetowej poradni językowej PWN

Wyślij
Dzień Języka Ojczystego – pobierz darmowy e-book!