wolno������������

Przydatne zwroty

Under no circumstances must you drink alcohol after taking these pills.
Po zażyciu tych leków pod żadnym pozorem nie wolno pić alkoholu.

On no account must you drink alcohol after taking these pills.
Po zażyciu tych leków w żadnym wypadku nie wolno pić alkoholu.

May I ask you why you no longer want the goods?
Czy wolno mi spytać, dlaczego nie chce Pan już zamówionych artykułów?

We are allowed to visit the prisoners.
Wolno nam odwiedzać więźniów.

We are permitted to visit the prisoners.
Możemy odwiedzać więźniów.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich