rado������������

Przydatne zwroty

If you ask me I would invite them all at once.
Jeżeli chcesz znać moje zdanie — zaproś ich wszystkich razem.

If you want my advice, I would invite them all at once.
Jeżeli chcesz mojej rady — zaproś ich wszystkich razem.

I think you should let your father do it.
Myślę, że powinieneś zostawić to ojcu.

I think you should ought to let your father do it.
Myślę, że powinieneś dać to ojcu do zrobienia.

(If I may make a suggestion –) why don’t you ask Mrs Potterton?
(Jeżeli mogę coś sugerować —) może warto zapytać panią Potterton?

I suggest we take the train.
Proponuję, żebyśmy pojechali pociągiem.

Might I suggest we take the train?
Czy mogę zaproponować, żebyśmy pojechali pociągiem?

My advice would be not to go.
Nie radzę Ci tam chodzić.

I would advise you not to go.
Radzę Ci tam nie iść.

If I were you, I would just take the money.
Na Twoim miejscu wziąłbym te pieniądze.

(If I were) given the chance, I wouldn’t hesitate.
Gdybym miał taką szansę, nie wahałbym się.

Be sure to take warm clothes with you.
Nie zapomnij zabrać ciepłych rzeczy.

Whatever you do, take warm clothes with you.
Na wszelki wypadek zabierz ciepłe rzeczy.

Under no circumstances let him have the money.
Pod żadnym pozorem nie dawaj mu tych pieniędzy.

Make sure you have enough food in the house.
Zadbaj o to, żeby w domu było dość jedzenia.

It might be a good idea to tell your wife about it.
Będzie lepiej, jeżeli powiesz o tym żonie.

It would be advisable to tell your wife about it.
Radzę Ci powiedzieć o tym żonie.

It is always wise to have spare fuses handy.
Zawsze dobrze jest mieć zapasowe bezpieczniki.

There is something to be said for doing the job oneself.
Wiele przemawia za wykonaniem tej pracy samemu.

There is a lot to be said for doing the job oneself.
Wiele przemawia za wykonaniem tej pracy samemu.

You should consider (the possibility of) having the baby at home.
Zastanów się nad możliwością porodu w domu.

What if I were to lend you the money?
A gdybym Ci pożyczył te pieniądze?

Suppose I were to lend you the money?
A gdybym Ci pożyczył te pieniądze?

[infml] You might care to visit your uncle.
[infml] Pewnie zechcesz odwiedzić wuja.

[infml] How about going to see your uncle while you are here?
[infml] A gdybyś tak przy okazji odwiedził wuja?

Das fünfte a. fünftes Rad am Wagen sein pot.
Być piątym kołem u wozu pot.
Ein Rad abhaben pot.
Mieć nie po kolei w głowie pot.
etw + A In den Griff bekommen a. kriegen pot.
Dawać sobie z czymś radę.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich