radość

Przydatne zwroty

Geteilte Freude ist doppelte Freude przysł.
Radość dzielona – podwójną radością.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich