poza tym

Przydatne zwroty

To think the world of sb.
Nie widzieć świata bożego poza kimś.
Aber sonst geht es dir gut? iron.
A poza tym wszystko w porządku? iron.

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich