okres

Przydatne zwroty

There is bound to be a period of unrest.
Musi nastąpić okres niepokoju.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich