nie ma rady

Przydatne zwroty

If you ask me I would invite them all at once.
Jeżeli chcesz znać moje zdanie — zaproś ich wszystkich razem.

If you want my advice, I would invite them all at once.
Jeżeli chcesz mojej rady — zaproś ich wszystkich razem.

(If I were) given the chance, I wouldn’t hesitate.
Gdybym miał taką szansę, nie wahałbym się.

Ein Rad abhaben pot.
Mieć nie po kolei w głowie pot.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich