Gern

Przydatne zwroty

(gern) Eine Rolle spielen wollen.
Mieć duże ambicje.
Voller Bauch studiert nicht gern przysł.
Najedzonemu nauka nie idzie.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich