������al

Przydatne zwroty

Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.
Klein, aber mein pot.
Mały, ale własny.

[infml] I’m afraid I can’t come to see you as arranged at Christmas. I have broken my leg.
Przykro mi, ale nie mogę Was odwiedzić na Boże Narodzenie. Złamałem nogę.

I would like to be a pilot, but my health is not good enough.
Chciałbym zostać pilotem, ale nie mogę ze względu na stan zdrowia.

I don’t wish to seem inquisitive, but I’d love to know where you bought that dress.
Nie chciałabym być wścibska, ale gdzie kupiłaś tę sukienkę?

One can hardly expect him to agree to such terms, but you never know.
Trudno się spodziewać, że zgodzi się na takie warunki, ale nigdy nic nie wiadomo.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich