yap

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
yap
czasownik
jazgotać 
potoczne, nieoficjalne, pejoratywne
nadawać 
potoczne, nieoficjalne
mleć ozorem 
potoczne, nieoficjalne, pejoratywne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich