win over

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
win over
czasownik
zjednać 
książkowe, oficjalne
kaptować 
potoczne, nieoficjalne
zjednywać 
książkowe, oficjalne
wygrać 
Sport
skaptować 
potoczne, nieoficjalne
urobić 
potoczne, nieoficjalne
urabiać 
potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich