veto

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
veto
rzeczownik
weto 
Polityka, Prawo
veto 
Polityka, Prawo
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich