validity

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
validity
rzeczownik
ważność 
Prawo, Medycyna
zasadność 
Nauki ścisłe
prawomocność 
Prawo
trafność 
Statystyka, Psychologia
moc
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich