upgrade

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
upgrade
czasownik
unowocześniać 
Informatyka
ulepszać 
Informatyka
modernizować 
Informatyka
uaktualniać 
Informatyka
aktualizować 
Informatyka
podnosić standard 
Finanse, Prawo
rozszerzać 
Informatyka
usprawniać 
Informatyka
podnieść rangę 
Finanse, Prawo
rozszerzyć 
Informatyka
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich