underscore

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
underscore
czasownik
podkreślać 
przenośne, Informatyka
podkreślić 
przenośne
wypunktować 
przenośne, potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich