tuition

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
tuition
rzeczownik
czesne 
Finanse, Nauki ścisłe, Szkolnictwo, Szkolnictwo wyższe
korepetycja 
ang. brytyjska
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich