trumpet

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
trumpet
czasownik
trąbić 
potoczne, nieoficjalne
odtrąbić 
przenośne
roztrąbić 
potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich