translate

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
translate
czasownik
przekładać 
Językoznawstwo
przetłumaczyć 
Językoznawstwo
przełożyć 
Językoznawstwo
transponować 
przenośne, Językoznawstwo
przetransponować 
przenośne, Językoznawstwo
translować 
Informatyka
dokonać tłumaczenia 
Informatyka
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich