towards

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
towards
przyimek
ku 
książkowe, oficjalne
do
względem 
książkowe, oficjalne
dla
na rzecz 
książkowe, oficjalne
na
pod
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich