take back

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
take back
czasownik
cofać 
książkowe, oficjalne
cofnąć 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich