survey

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
survey
rzeczownik
ankieta 
ang. brytyjska
przegląd 
ang. brytyjska
badanie 
ang. brytyjska
pomiar 
ang. brytyjska
inspekcja 
ang. brytyjska
oględziny 
ang. brytyjska
analiza 
ang. brytyjska
lustracja 
ang. brytyjska, książkowe, oficjalne
ekspertyza 
ang. brytyjska
ankietowanie 
ang. brytyjska
badania ankietowe 
Administracja
poszukiwanie 
ang. brytyjska
obserwacja 
ang. brytyjska
plan
zdjęcie pomiarowe 
Geografia, Geologia
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich