suppression

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
suppression
rzeczownik
tłumienie 
Informatyka, Elektryka, Fizyka
supresja 
Psychologia, Biologia
zahamowanie 
Biologia, Medycyna
hamowanie 
Biologia, Chemia, Medycyna
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich