strain hardening

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
strain hardening
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich