stock up

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
stock up
czasownik
robić zapasy 
Finanse, Prawo
gromadzić 
Finanse
robić zapas 
Finanse, Prawo
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich