stock-exchange

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
stock-exchange
rzeczownik
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich