stock-exchange turnover

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
stock-exchange turnover
rzeczownik
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich