steer

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
steer
czasownik
kierować 
przenośne
nakierować 
przenośne
nakierowywać 
przenośne
pokierować 
przenośne
zwekslować 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich