sound

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
sound
czasownik
sondować 
Technika, Nautyka, Medycyna
zabrzmieć 
przenośne
ostukać 
Kolejnictwo, Medycyna
osłuchać 
Technika, Medycyna
osłuchiwać 
Technika, Medycyna
wymawiać 
Językoznawstwo
uderzać 
ang. amerykańska, Muzyka
uderzyć 
ang. amerykańska, Muzyka
ostukiwać 
Kolejnictwo, Medycyna
wymówić 
Językoznawstwo
dawać sygnał 
Muzyka
zgłębnikować 
Medycyna
dać sygnał 
Muzyka
zagrać 
Muzyka
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich