smear

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
smear
czasownik
smarować 
potoczne, nieoficjalne
usmarować 
potoczne, nieoficjalne
osmarować 
przenośne, potoczne, nieoficjalne
utytłać 
potoczne, nieoficjalne
obsmarować 
przenośne, potoczne, nieoficjalne
oczerniać 
przenośne, książkowe, oficjalne
obsmarowywać 
przenośne, potoczne, nieoficjalne
upaprać 
potoczne, nieoficjalne
rozbabrać 
potoczne, nieoficjalne
namazać 
potoczne, nieoficjalne
osmarowywać 
przenośne, potoczne, nieoficjalne
oczernić 
przenośne, książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich