sit

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
sit
czasownik
siedzieć 
potoczne, nieoficjalne
zdawać 
Szkolnictwo, ang. brytyjska, Szkolnictwo wyższe
wysiadywać 
Zoologia, Rolnictwo
nasiedzieć 
potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich