signature

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
signature
rzeczownik
sygnatura 
Matematyka, książkowe, oficjalne, Drukarstwo
arkusz drukarski 
Edytorstwo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich