shut up

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
shut up
czasownik
zamknąć się 
ang. brytyjska, pospolite
zamknąć 
potoczne, nieoficjalne
przymknąć 
potoczne, nieoficjalne
zamykać 
potoczne, nieoficjalne
uciszać 
potoczne, nieoficjalne
przymykać 
potoczne, nieoficjalne
zamknąć gębę 
pospolite, potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich