semester

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
semester
rzeczownik
semestr 
Szkolnictwo, Szkolnictwo wyższe
półrocze 
Szkolnictwo, Szkolnictwo wyższe
semestralny 
Szkolnictwo, Szkolnictwo wyższe
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich