sedimentation

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
sedimentation
rzeczownik
sedymentacja 
Chemia, Przemysł, Geologia
osadzanie 
Chemia, Przemysł, Geologia
osadzanie się 
Chemia, Medycyna
opadanie 
Biologia, Chemia, Medycyna
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich