route

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
route
czasownik
wyznaczać trasy 
Informatyka
droga przebiegu 
Motoryzacja
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich