rise up

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
rise up
czasownik
powstawać 
literackie
powstać 
literackie
wezbrać 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich