retract

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
retract
czasownik
cofać 
książkowe, oficjalne
cofnąć 
książkowe, oficjalne
odszczekać 
potoczne, nieoficjalne
odszczekiwać 
potoczne, nieoficjalne
odszczeknąć 
potoczne, nieoficjalne
retrakt 
Matematyka
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich