rescind

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
rescind
czasownik
unieważnić 
Prawo, książkowe, oficjalne
unieważniać 
Prawo, książkowe, oficjalne
uchylać 
Prawo, książkowe, oficjalne
uchylić 
Prawo, książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich