reputation

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
reputation
rzeczownik
renoma 
książkowe, oficjalne
sława 
książkowe, oficjalne
marka 
książkowe, oficjalne
konduita 
pejoratywne, książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich