remuneration

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
remuneration
rzeczownik
wynagrodzenie 
książkowe, oficjalne
wynagrodzenie za pracę 
Ekonomia, Prawo
uposażenie 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich