relative

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
relative
przymiotnik
względny 
Jednostki miary
relatywny 
Nauki ścisłe
krewny 
Biologia, Medycyna
pokrewny 
Muzyka
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich