refresh

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
refresh
czasownik
odświeżyć 
Informatyka, książkowe, oficjalne
odświeżać 
Informatyka, książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich