recognize

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
recognize
czasownik
rozpoznawać 
Informatyka, Wojsko
rozpoznać 
Informatyka, Bezpieczeństwo publiczne
uznawać 
ang. amerykańska, Informatyka, ang. brytyjska
poznawać 
Bezpieczeństwo publiczne
honorować 
ang. amerykańska, ang. brytyjska, książkowe, oficjalne
akceptować 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich