reckon

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
reckon
czasownik
uważać 
ang. amerykańska
liczyć 
ang. amerykańska
rachować 
przestarzałe
obliczać 
Informatyka
sądzić 
ang. amerykańska
myśleć 
ang. amerykańska, potoczne, nieoficjalne
obrachować 
przestarzałe
zliczać 
Informatyka
przypuszczać 
ang. amerykańska
obrachowywać 
przestarzałe
skalkulować 
potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich