puzzle out

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
puzzle out
czasownik
odgadnąć 
ang. amerykańska
rozwiązać 
ang. amerykańska
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich